+90 (252) 212 03 23

Online Early College Programı


amerika-cift-diploma-programi-suu-early-college-online

Amerika’da yıllardır uygulanan Early College programı, Türkiye’de İLK ve TEK, DELTA YURTDIŞI EĞİTİM tarafından Online Çift Lise Diploma Programı olarak sizlere sunulmaktadır. Delta Yurtdışı Eğitim olarak Türkiye temsilciliğini yürüttüğümüz bu Online Early College Programı , siz değerli öğrencilerimize ve velilerimize buradaki üniversite sınav ve lise sistemine bir alternatif olarak sunduğumuz bir seçenektir.

Early College Programı

Early College, Amerika’da yıllardır uygulanan, lise öğrencilerinin katılabildiği ve üniversite dersleri alabildiği bir programdır. Bu modelde lise öğrencisi 9. sınıftan itibaren üniversitelerin ilk senesinde verilen General Education (GE) derslerini alabilir ve öğrenci üniversiteye geçtiğinde bu derslerden muaf olabilir.

Bu programın temelini Amerikan liseleri müfredatında yer alan Advanced Placement (AP) programı oluşturur. Buna göre öğrenci, üniversiteye hazırlık olması amacıyla lise dersleri arasında bulunan ve üniversite kredisi veren seçmeli dersleri alır ve normal bir Lise Diploması ile mezun olur. Early College programının en önemli farkı, derslerin bir üniversite tarafından verilmesidir. Öğrenci, bu programa katıldığı anda bir üniversite öğrencisi olur ve alınan ders kredisi oranında önce bir Lise Diploması (High School Diploma) ve devamında bir Ön Lisans Diploması (Associate Degree) ödüllendirilir.

online-lise-diplomasi-cift-diploma-early-college

Southern Utah University Clock Tower

Online Early College Programı

Online Early College Programı, Early College Programının online olarak ilk defa uzaktan ve çevrimiçi uygulanmasıdır. Bu program 1897 yılında kurulan bir devlet üniversitesi olan Southern Utah University (https://www.suu.edu/) (Güney Utah Üniversitesi) tarafından oluşturulan ve uygulanan bir Online Çift Lise Diploması programıdır.

Early College programına kayıt yaptıran öğrenci, Türkiye’de hala bir lise öğrencisi olmasına rağmen Amerika’da Güney Utah Üniversitesi öğrencisi olur, üniversite kodlu General Education olarak adlandırılan normalde üniversite 1. sınıf öğrencilerinin aldığı dersleri alır ve üniversitenin ders yönetim sistemi Canvas üzerinden derslerini takip eder.  Öğrenciler, Amerikalı ve diğer uluslardan gelen öğrencilerle aynı sanal sınıfta buluşurlar. Öğrenciler dünyanın birçok ülkesindeki yaşıtlarıyla aynı dersleri aynı hocalardan aynı sistemden alır, aynı ödevleri tamamlar ve aynı diplomayı alırlar. Programa katılan öğrenci, Amerika’da bir üniversitede kayıtlı bir öğrenci olarak istediği an Amerikan F-1 öğrenci vizesi alarak üniversite eğitimini tamamlamak üzere Amerika’da gidebilir.

Online Early College Programının İşleyişi

Bir liseden veya üniversiteden mezun olmak için belirli sayıda (kredi) ders almak gerekir. Mezuniyet kredisi sayısı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, asgari koşulları sağlayan öğrenci farklı ülkelerde okuyup diploma alabilmektedir. Örnek; 9., 10. ve 11. sınıfı Türkiye’de okuyan bir öğrenci, sadece 12. sınıfı Amerika’da okuyarak mezun olabilmekte ve diploma alabilmektedir. Burada yapılan işlem, öğrencinin Türkiye’de okuduğu derslerin Amerika’da kabul edilmesi ve mezuniyet için gerekli zorunlu derslerin alınması ile Amerika’da mezuniyet koşulunun sağlanmasıdır.

Aynı şekilde, Online Early College, öğrencinin Türkiye’de aldığı derslerle Amerika’da alması gereken derslerin toplanarak Amerika’dan mezun olma koşullarının sağlanması esasına dayanır.

Türkiye’de herhangi bir lisede okuyan öğrenci bu programa istediği sınıftan katılabilir ve kendi lisesindeki derslerini aksatmadan rahatlıkla yürütebilir. Online Early College Programı bir akademik yıl içinde Güz, Bahar ve Yaz Dönemi olarak üç defa düzenlenir. Öğrenci isterse alacağı dersleri Güz, Bahar ve Yaz Dönemlerine dengeli ve eşit bir şekilde dağıtabilir.  Güz ve Bahar dönemlerinde okuluna devam eden öğrencinin belirli bir ders yükü olacağını hesaba katarsak, bu dönemlerde yoğunlaşmak istemeyen öğrenci, Early College derslerini Yaz döneminde de alabilir.

Online Early College programının tamamlanması için “YIL” hesabı değil “KREDİ” hesabı yapılır. Süreç buradaki yıl esasına dayalı lise eğitimine paralel ilerliyor gibi görünse de tamamen birbirinden bağımsızdır. Programın EN BÜYÜK AVANTAJI burada ortaya çıkar. Bu program birbirinin tamamlayıcısı 2 aşamada uygulanır;

Lise Diploması (American Highchool): 12 ders (38 Kredi)

Önlisans Diploması (Associate Degree): 20 ders (62 Kredi)

Buna göre 12 ders alarak başarılı olan bir öğrenci, Türkiye’de okumakta olduğu yıla bakılmaksızın Online Amerika Lise Diploması almaya hak kazanır ve aynı zamanda Amerika’da üniversitenin 1 yılını tamamlamış sayılır. Öğrenci isterse Türkiye’de lise eğitimini tamamlamadan Amerika’ya gidebilir ve üniversite eğitimine 2. sınıftan devam edebilir.

Online Early College Programının Yararları

12 dersi başarılı olarak bitiren öğrenci devamında 8 ders daha alarak 20 dersi tamamladığında ise, yine burada okumakta olduğu yıla bakılmaksızın, Amerikan lisesi diplomasına ilaveten, Güney Utah Üniversitesi Önlisans Diploması (Associate Degree) hak kazanır. Öğrenci isterse Türkiye’de lise eğitimini sonrasında veya tamamlamadan Amerika’ya gidebilir ve Güney Utah Üniversite eğitimine 3. sınıftan % 50 burslu devam edebilir.

Programı tamamlayan öğrenciler hem Amerikan Lisesi Diploması hem de Amerikan Üniversitesi Ön Lisans Diploması sahibi olarak Amerika’daki herhangi bir eyaletteki herhangi bir üniversiteye doğrudan geçiş yapabilir. Doğrudan kabul alan öğrenci, Early College Programı kapsamında aldığı dersleri saydırarak International Foundation Year veya Pathway gibi hazırlık programlarından ve doğrudan kabul için gerekli olan TOEFL, IELTS veya SAT gibi sınavlardan muaf olur. Amerika’da birçok üniversiteden % 50’ye kadar burs alabilir.

Bu programı tamamlayan öğrenciler hem Amerikan Lisesi Diploması hem de Amerikan Üniversitesi Ön Lisans Diploması sahibi olarak, Kanada, İngiltere ve Avrupa üniversitelerinden de doğrudan kabul alabilir ve International Foundation Year veya Pathway adı verilen programlardan muaf olur.

Online Early College Programına Kimler Katılabilir?

Online Early College programına Türkiye’de lise okuyan, B-1 düzeyinde İngilizcesi olan, 15 yaşını doldurmuş 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılabilirler. Dil seviyesi için Duolingo (https://www.duolingo.com/learn)  uygulamasından 100 alınması yeterlidir. Programa kabul için akademik başarı da önemli olduğu için not ortalamalarına da bakılacaktır.

Profili ve akademik başarısı yeterli 9. sınıf öğrencisi 1 ders alarak başlayabilir sonraki dönemlerde alacağı ders sayısını artırarak programı tamamlayabilir. En ideal katılım yılının 10. sınıf olduğunu düşünmekteyiz. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, öğrencinin bu programda ders alabileceği 12 dönem vardır. Öğrenci Güz ve Bahar dönemlerinde okulunda takip edeceği dersleri alacağı için isterse Online Early College derslerini dönemde 1 ders şeklinde devam edebilir, Online Early College ders yoğunluğunu Yaz dönemine bırakabilir.

             Tablo 1: Early College Dönemleri

Yıllar Dönemler Dönemler Dönemler
12. sınıf GÜZ BAHAR YAZ
11. sınıf GÜZ BAHAR YAZ
10. sınıf GÜZ BAHAR YAZ
9. sınıf GÜZ BAHAR YAZ

Online Early College Programında Alınan Dersler

Daha önce belirtiği gibi, bu programda öğrenci istediği dönemde istediği kadar alabilir. Aşağıdaki tablodaki ders dağılımı, şu anda Türkiye’de 11. sınıf okuyan bir öğrencinin Amerikan Lise Diplomasına hak kazanması için alması gereken dersleri göstermektedir. Alınması gereken dersler hesaplanırken, öğrencinin 9. ve 10. Sınıflarda aldığı derslerin kredisi toplanmış, Amerika’da bir liseden mezun olması gereken dersler ilave edilmiştir. Teorik olarak bu 11. sınıf öğrencisi, derslerine paralel olarak her dönemde 4 Early College dersi alarak bir yıl içinde bile Amerikan Lisesi Diploması almaya hak kazanıp, burada 12. sınıfı okumadan, doğrudan Güney Utah Üniversitesi’ne geçerek 2. Sınıftan lisans okumaya devam edebilir.

Tablo 2: Early College Dersleri

GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ YAZ DÖNEMİ
1010 ENGLISH 2010 ENGLISH 1010 BIOLOGY
2870 PERSONAL FINANCE 1050 MATHEMATICS 1098 PHYSICAL EDUCATION
1110 POLITICAL SCIENCE 1010 GEO /1010 CHEM/ 1010 PHYSICS 1010 ART
1500 HISTORY 1700 HISTORY 1010 COMPUTER SCIENCE

Öğrenci, yukarıda tablodaki lise kademesi derslere ilaveten 8 alan dersi (24 kredi) daha alarak Ön Lisans Diploması almaya hak kazanır. Ön Lisans için gerekli olan dersler kendi seçtiği mesleki alanlardan seçilir. Bunu da tamamlayan öğrenci, daha burada lise okurken Amerika’dan üniversitenin 2 yılını bitirmiş olur. Amerika’da üniversite okumaya devam etmek isterse, lisans eğitimine 3. Sınıftan başlar.

Online Early College Programının Kazanımları

 • Tüm Dünyada geçerli Amerikan Lise Diploması (American Highschool Diploma)
 • Tüm Dünyada geçerli Amerikan Önlisans Diploması (Southern Utah University Associate Degree Diploma)
 • Güney Utah Üniversitesi’nde lisans eğitimine 3. Sınıftan % 50 burslu devam edebilme fırsatı
 • Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa üniversitelerinin kabul şartı TOEFL ve IELTS gibi İngilizce Yeterlilik Sınavlarından muafiyet
 • İngilizce Yeterlilik Sınavlarından muaf olunacağı için Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa üniversitelerinin ön koşulu olan İngilizce Hazırlık yılından (International Foundation Year) veya Pathway akademik hazırlık programlarından muafiyet
 • Amerikan üniversitelerine kabul ve burs için gerekli olan SAT sınavından muafiyet
 • Dünya capında tanınan ve Amerika’nın önde gelen Princeton, UCLA, MIT, UC Berkeley, University of Chicago, Purdue vb gibi üniversitelerine girme şansı
 • C1 İngilizce seviyesi ile akademik düzeyde araştırma yapabilme, makale yazabilme ve sunum yapabilme becerisi
 • Yurtdışı akademik eğitiminde 2 yıl zaman ve nakitten tasarruf
 • Öğrenci, yaşıtlarından önce üniversite öğrencisi olacak ve 2 yıl erken üniversiteden mezun olacak, bu sayede iş tecrübesi kazanabilir ve maaşlı olarak bir şirkete girebilir
 • Alınacak lise ve ön lisans diplomalarında ‘Online’ yazmayacak, kampüs eğitimini alan öğrenci ile aynı diplomalar alınacak
<Online Early College Programi Hakkinda Daha Fazlasi icin> TIKLAYINIZ

Online Early CollegeAmerika'da SINAVSIZ Üniversiteye ne dersiniz?

Online Amerikan lisesi diploması alarak, Amerikan Üniversitelerinde sınavsız ve burslu okumak ister misiniz?

Siz de Türkiye'de ilk olarak uygulamaya başlanan Online Early College programımıza katılın, 1 Program ile 2 Diploma alın. SINAVSIZ olarak Amerikan üniversitelerinden kabul alabileceğiniz bu program sayesinde zaman, para ve emek tassarrufu yapabilir, hayatınıza yepyeni bir pencere açabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: +905468001048

Open chat
1
Merhaba,
size nasil yardimci olabiliriz?