+90 (252) 212 03 23

Avustralya Turizm Staj


AVUSTRALYA TURİZM İNTERNSHİP PROGRAMI

Avustralya Staj Programlarında adaylar çeşitli staj programları kapsamında özel ve kamu sektöründe yerleştirilebilirler. Her akademik alan için staj imkânı bulunmaktadır.

AVUSTRALYA TURİZM İNTERNSHİP PROGRAMININ AVANTAJLARI

 • Adayın eğitim veya mesleğine uygun uzmanlık stajı
 • Avustralya’da bilinen önemli şirketlerde iş yerinde-deneyim;
 • Avustralya’da sanayi ve iş çevreleri ile ilişkiler kurma fırsatı;
 • Avustralya’da yaşamanın ve bir iş yerinde staj yapmanın kazandırdığı kültürler arası deneyim;
 • Gelecekteki kariyer fırsatlarını desteklemek için işverenlerden referans alma avantajı;
 • Uluslararası bir staj deneyimi kazanırken akademik çalışmalar için de kredi kazanma fırsatı;
 • İngilizce seviyenizi geliştirmenize yardımcı olan profesyonel iş deneyimi ve Avustralya iş ve çalışma usullerini öğrenme.

AVUSTRALYA TURİZM/OTEL İNTERNSHİP PROGRAMI

Turizm/Otel Staj Programı, Turizm ve Otel eğitimi almış veya tamamlamak üzere olan ve bu alanda tecrübesi olan adaylara sunulan maaşlı staj programıdır. Programın uzunluğu, adayın vize süresine bağlıdır.

Bu programa başvuracak adaylar, Turizm/Otel Staj Programı Formu doldurmalıdır.

TURİZM/OTEL İNTERNSHİP PROGRAMI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ:

 • Bu programa başvuracak adaylar, Avustralya’da staja başlamayı düşündüğü zamandan en az 6 ay önce başvurmalıdır.
 • Tüm adaylar programa kabul edilmeden önce Telefon Mülakatına girmek zorundadır.
 • Adaylar stajlarını, Avustralya’nın herhangi bir yerindeki bir otel, resort veya restorantta yapmaya ve tamamlamaya istekli olmalılar.
 • İş yerleştirmeleri çoğunlukla önemli turistik merkezler veya büyük şehirler olmakla birlikte bazen uzak resortlar da olabilmektedir.
 • Tüm stajyerlerin iş yerlerindeki ilk haftaları eğitim ve oryantasyonla geçer ve bu süre için maaş ödenmez fakat bu süreden sonra çalışılan her saat ücrete tabiidir.
 • Stajyerler seyahat ve konaklama giderlerini kendileri karşılarlar.

PROGRAM ÖNCELİKLERİNİN ÖZETİ

 •  Tüm adaylar, bir Özgeçmiş sunmalı ve kariyerini geliştirmek için Avustralya’ya gelmeyi isteyen stajyerler olduklarını göstermelidirler.
 • Bu programa katılmakla mevcut yetenek ve beceriler gelişim göstermiş olmalı ve bu program sırasında, belirlenen staj planı kapsamında her bir dönem içinde gelişmesi hedeflenen becerilerde değişiklik kaydedilmeli.
 • Bu programa katılacak ideal adaylar, Turizm ve Otel eğitimi almış ve iki yıla kadar deneyimi olanlardır. Bu program ancak o zaman hedefine ulaşarak onlara liderlik rolü kazandırabilir.
 • Amacımız, yeterli eğitim ve mesleki deneyimi olmayan sayıca çok aday yerine,  Avustralya Göçmen Dairesi makamlarında sürekli bir güven hissi uyandıracak kalifiye adayları bu programa kabul etmektir.

AVUSTRALYA TURİZM/OTEL İNTERNSHİP PROGRAMINDA MAAŞ ÖDEMESİ

Ücret ödemesi saat ücreti olarak yapılır, bu da işin özelliğine göre 14-18 AUD olarak değişmektedir. İş sözleşmesinde, haftada ortalama 32- 40 saatlik bir çalışma haftası öngörülür. Haftalık 40 saati geçen çalışma süresine mesai ücreti uygulanır. Ayrıca, gece mesaisi, hafta sonu mesaisi, resmi tatil mesai ücretleri gibi uygulamalar vardır. Bu uygulamalarla saat ücreti, 30-35 AUD kadar çıkabilir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Öğrencinin Dil Seviyesi ve Beklenti:

 Avustralya Staj programımıza her türlü akademik ve mesleki alandan gençler ve genç profesyonellere staj imkanı sağlamaktan son derece memnunuz. Adayları Profesyonel veya Turizm Staj programına kabul etmeden önce adaylar aşağıdaki kriterleri sağlamalıdırlar:

 1.  IELTS 6 (veya denk düzeyde) bir İngilizce Seviyesi
 2. Staj yapmak istedikleri alan veya meslek ile ilgili mesleki deneyim veya eğitim.
 3. Adayın yetenek ve deneyimlerini gösterecek iyi bir CV ve Motivasyon Mektubu.
 4. 18-30 yaş aralığında olmaları.
 5. 24 saat ulaşılabilecek bir telefon numarası ve aktif bir e-mail adresinin başvuru anında verilmesi.
 6. Avustralyalı partnerimiz ile bir telefon mülakatı
 7. Adayların, istedikleri staj pozisyonu konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmaları.
 8. İstekli, kararlı, esnek ve profesyonel bir tutum.

2. Staj Yerleri

Staj yerlerimiz Avustralya’nın başlıca şehirleridir. Birçok aday için Sydney çok popüler olmasına rağmen, adaylar bu konuda esnek olmalı ve Avustralya’daki diğer şehir ve eyaletlerin de potansiyelinin farkında olmalıdırlar. Bu konuda adayların 3 şehir tercihinde bulunabilirler ve bunlardan biri olabileceği konusunda esnek olmalıdırlar. Aday öncelikle birinci tercihine yerleştirilmeye çalışılır ancak başka bir yerde daha uygun bir yerleştirme bulunduğu takdirde aday bunu kabul etmek zorundadır.

Maaşlı Turizm/ Otel programındaki adaylar, stajlarını Avustralya’nın başlıca turistik merkezlerindeki otel, resort veya restorantlarda tamamlamaya istekli olmalıdırlar.

AVUSTRALYA TURİZM/ OTEL İNTERNSHİP PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ  

 1. Ön Başvuru

Bu aşamada başvurular resmileşmeden adayların CVleri değerlendirilerek, adayın programlara uygunluğu denetlenir ve olası yerleştirme usul ve yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunulur.

     2. Ön Kayıt

Ön kayıt aşamasında her aday aşağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır:

 • İmzalanmış Başvuru Formu
 • CV’nin elektronik olarak Word formatında teslimi (adayın güler yüzlü fotoğrafı eklenmiş olmalı).
 • $500 Başvuru Ücreti
 • Motivasyon Mektubu – stajın amaçlarını ve bu stajın, adayın eğitimine veya kariyerine nasıl katkıda bulunacağını belirten bir mektup. Elektronik olarak Word formatında iletilecek.
 • Adayın eğitim gördüğü kurumda alacağı öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Diploma
 • Konaklama Formu (eğer talep edilirse)
 • Konaklama yerleştirme ücreti (eğer talep edilirse)
 • Özel bir seyahat ve sağlık sigortasının olması ve bunun gerekli koşulları ve teminatları sağladığının onaylanması veya bu sigortanın tarafımızdan yapılmasının istenmesi. Bu işlem, yerleştirme sonuçlanmadan yapılmalıdır.
 • Finansal Yeterlilik Beyanı: 25 yaşından küçük adaylar banka yazıları ile birlikte ailelerinden sponsor olduklarına dair bir yazı almalıdırlar.
 • 25 yaşından büyük adayların bankalarında yazı almaları yeterli olacaktır. Banka yazıları vize başvuru tarihinden en geç 3 ay önce alınmış olmalı ve adayın staj süresince yeterli bütçeye sahip olduğunu göstermelidir.
 • Adayın Akademik Kredi yerleştirmeleri için işveren tarafında istenebilecek ek belgeler.

3. Kesin Kayıt

Başvuru alındıktan sonra dosya incelenir ve varsa eksikliklerin giderilmesi adaya bildirilir. Başvuru dosyası tamamlandıktan sonra adaya telefon mülakatı için randevu verilir. Mülakatta başarılı bulunan aday Kabul Mektubu yoluyla programa resmen kabul edilmiş olur.

Başvuru kabul edildikten sonra, yerleştirme ve staj süresince adayla kontak halinde olunur. Yerleştirme sürecinde adaya bölge ve işveren seçiminde ve işverenlerle görüşmelerde yardımcı olması için bir Kariyer Geliştirme Danışmanı tahsis edilir. Aday, CVsinin, Motivasyon Mektubunun, deneyimlerinin ve eğitimin değerlendirilmesi sonucunda en uygun eşleme yapılması amaçlanır. Aday birçok işverene takdim edilir.

Bir işverenden yerleştirme onayı alınmadan, adları gizlilik açısından açıklanmayacaktır. Özel olarak talep edilecek işverende yerleştirme yapma garantisi veremeyiz ama gene de bu girişimde bulunabiliriz.

4. İş Yerleştirme Süreci

Tüm stajlar, (Resmi tatiller hariç) Pazartesi günü başlar ve başvurular öngörülen staj başlama tarihinden Profesyonel Program yerleştirmeleri için 4 ay önce ve Turizm/ Otel Programı yerleştirmeleri için 6 ay önce yapılmış olmalıdır. Bunda vize türüne bakılmaz. Bu süre, Staj Planlarının tamamlanması, telefon mülakatlarının düzenlenmesi ve vize belgelerinin hazırlanması için gereklidir. Gecikmelere meydan vermemek için gerekli tüm belgelerin hazırlanarak eksiksiz bir başvuru dosyası hazırlamak önemlidir.

VİZE BİLGİSİ  

1. Special Program 416 Vizesi:

Sponsorumuz, Avustralya Göçmen Dairesi tarafında Special Program 416 Vizesi vermeye yetkili bir kuruluştur. Bu vize programı, ilgili staj alanını aşağıdaki şartlar altında tamamlamayı sağlar:

Profesyonel Program:

 1. Öğrenciler – en fazla 6 aya kadar olan stajlar
 2. Mezunlar – en fazla 3 aya kadar olan stajlar (mezuniyet tarihinden sonraki 12 ay içinde başvurmalıdır)

Turizm ve Otel Programı:

1. Öğrenciler – en fazla 12 aya kadar olan maaşlı stajlar

2. Mezunlar – en fazla 12 aya kadar olan maaşlı stajlar (mezuniyet tarihinden sonraki 2 yıl içinde başvurmalıdır)

Bu vize programındaki İngilizce dil eğitimi adayın Avustralya’da geçirmek istediği toplam zamanın % 20’sinden fazla olamaz. Eğer daha yoğun İngilizce eğitime ihtiyaç varsa, aday daha uygun vize formatında Avustralya’ya gelip daha sonra 416 Vizesine geçmelidir.

 • Program ücretinin tamamı ödenmeden vize başvurusu Göçmen Dairesine bildirilmeyecek. Bu yüzden oluşacak gecikmelerden sorumlu tutulamayız.
 • Special Program Visa başvuruları en azından 28 gün önceden yapılmalıdır. Bu mevsimlik yoğunluk dönemlerinde göz önünde bulundurulmalıdır.
 1. Eğer adayın Sabıka Kaydı alması istenirse bu belge de başvuru ile teslim edilmelidir. Bu gerekirse 416 Vizesinin başvuru süresi için 8 hafta gerekir. Eğer aday askerlik hizmetini yerine getirmişse bunun kesin tarihleri istenir.
 1. Tüm adaylar sağlık koşullarını yerine getirmelidir. Programın uzunluğuna, adayın sınıf ortamına girip girmeyeceğine veya kendisi sağlığı ile ilgili bir uyarıda bulunmasına bağlı olarak resmi sağlık raporları istenebilir.

2. Working Holiday Visa:

 •  Working Holiday Vize Programı, 18- 30 yaş arası kişilerin Avustralya’da tatil yapmasını ve bu arada tatil masraflarını karşılayabilecekleri işler bulmasına izin veren bir vize türüdür.
 • Bu vize ilk giriş tarihinden itibaren, bu sürenin tamamını Avustralya’da geçirilmesine bakılmadan 12 aya kadar Avustralya’da kalmaya izin veren bir vizedir. 

3. Öğrenci Vizesi:

 Adaylar dönem içinde 20 saatlik bir stajı tamamlayabilir veya tatillerde veya eğitiminin bitiminin hemen sonrasında tam-zamanlı olarak stajını tamamlayabilir. Öğrenciler, staja başlamadan önce çalışma izinlerini temin etmelidirler. Bu durumda, stajın verimli olması ve amacına ulaşması için tam zamanlı staj tavsiye edilir.

4. Mesleki Stajyer Vizesi (Occupational Trainee Visa-OTV)

 Bu vize, maaşlı Turizm/Otel stajı yapmak isteyenlere verilen bir vizedir. Bu vize seçeneği, aşağıdaki durumlarda adaya stajı yanında ilgili eğitimi tamamlamasını sağlar.

Turizm Otel Programı:

 1. Öğrenciler – en fazla 12 ay, maaşlı staj
 1. Mezunlar – en fazla 12 ay, maaşlı staj (mezuniyetten sonra 2 yıl içinde başvurmalı)

Bu vize programındaki İngilizce dil eğitimi adayın Avustralya’da geçirmek istediği toplam zamanın % 20’sinden fazla olamaz. Eğer daha yoğun İngilizce eğitime ihtiyaç varsa aday, daha uygun vize formatında Avustralya’ya gelip daha sonra OTV Vizeye geçmelidir.

Tüm adaylar sağlık koşullarını yerine getirmelidir. Programın uzunluğuna, adayın sınıf ortamına girip girmeyeceğine veya kendisi sağlığı ile ilgili bir uyarıda bulunmasına bağlı olarak resmi sağlık raporları istenebilir.

KONAKLAMA

Lütfen bilgi alınız.

ÜCRETLER

Lütfen bilgi alınız.

 SİGORTA

Avustralya’da staja katılacak tüm adaylar, staj süresini kapsayacak sağlık, kaza, seyahat ve fersi sorumluluk sigortası yaptırmalıdırlar. Bu sigorta adayın ülkesinde ayrılacağı ilk günden geri döneceği son güne kadar kapsamalıdır. Böylece seyahat esnasındaki kayıp ve hasarlar da teminat altında olacaktır. Sigorta işlemi için tüm uçuş detaylarınız bize bildirilmelidir.

ÖDEME

Tüm ödemeler, fatura tarihinden sonraki 7 gün içinde yapılmalıdır. Başvuru dosyasının eksiksiz teslim edilmeden ve 500$ başvuru ücreti ödenmeden başvuru işleme alınmaz Special Program 416 Vizesi isteyen adaylar, tüm ücretleri vize başvurusundan önce ödemelidirler. 

 1. İptal ve İade Politikası
 • Başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar bunu yazılı olarak bildirmelidir.
 • İptal durumunda başvuru ücreti iade edilmez.
 • Staj yerleştirmesi yapıldıktan sonra yapılan iptaller için program ücretinin iadesi yapılmaz.
 • Eğer aday staj başladıktan sonra iptal ederse program ücretinin iadesi yapılmaz.
 • Program başladıktan sonra iptal etmek isteyen aday bunu 2 hafta önce yazılı olarak bildirmelidir.

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN: 


Online Early CollegeAmerika'da SINAVSIZ Üniversiteye ne dersiniz?

Online Amerikan lisesi diploması alarak, Amerikan Üniversitelerinde sınavsız ve burslu okumak ister misiniz?

Siz de Türkiye'de ilk olarak uygulamaya başlanan Online Early College programımıza katılın, 1 Program ile 2 Diploma alın. SINAVSIZ olarak Amerikan üniversitelerinden kabul alabileceğiniz bu program sayesinde zaman, para ve emek tassarrufu yapabilir, hayatınıza yepyeni bir pencere açabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: +905468001048

Open chat
1
Merhaba,
size nasil yardimci olabiliriz?