+90 (252) 212 03 23

Kanada Lise


KANADA LİSE PROGRAMI

Kanada Lise Değişim programı, Kanada’da isterseniz sadece bir yıl lise eğitimi alabileceğiniz, isterseniz bir kaç yıl okuyup geri dönebileceğini, isterseniz lise eğitiminin tamamını okuyabileceğiniz, isterseniz sadece 12. sınıfı okuyarak Kanada Lise Diploması alabileceğiniz ve sonrasında Kanada üniversitelerine burslu kabul alabilmenizi sağlayacak bir programdır…

Eğitim hayatınızın en önemli kararlarından birini almak üzeresiniz, sizi kutlarız…

Kanada için eğitim, Kanada’nın küresel görünümünün en önemli unsurunu oluşturur. Ülkeler refah seviyelerini artırmak isterken, ekonomilerinin yenilikçilik, araştırma ve geliştirme ve yetenekli iş gücüne dayanmasını isterler. Bu ekonomiler büyük oranda bilişim sektörüne dayalıdır ve bunun temelini de uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası araştırmacıların işbirliği oluşturmaktadır. Bunun farkında olan Kanada, uluslararası öğrenciler için yüksek kaliteli, yenilikçi ve bireysel özelliklere hitap eden esnek bir eğitim ortamı yaratmıştır. Özetle, Kanada, dünyanın her yerinden gelen öğrenciler için kendi potansiyellerini en üst seviye çıkarabilecekleri bir eğitim eko-sistemi yaratmıştır.

Daha önce Kanada’da bulunmamış öğrenciler, ülkenin sadece kar ve hokeyden oluştuğunu düşünürler. Ancak gelince, gerçek manzaranın çok farklı olduğunu fark ederler; kuzey bölgelerinde kutup ayılarının dolaştığı doğrudur ancak dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Kanada’da çok çeşitli iklim vardır ve her mevsim yaşanır. Buz hokeyi Kanada’nın ulusal sporudur ancak bunu yanında seçebileceğiniz yüzlerce spor ve etkinlik vardır; plajlar, dağlar, göller…

Kanada, modern kent mimarisi ve yaşamı yanında zengin doğal yaşam çeşitliliğine sahiptir. Sağladığı güven duygusu ile dünyanın her yerinden öğrenciyi davet etmektedir. Kanadalılar modern, hoşgörülü ve açık görüşlü insanlardır. Kanada sahip olduğu mükemmel, yenilikçi ve modern eğitim kurumları ile dünyanın önde gelen eğitim merkezlerinden biridir.

NEDEN KANADA’DA EĞİTİM?

Kanada yaşamak için harika bir yerdir;

Birleşmiş Milletler Yaşam Kalitesi İndeksi, 2004 yılından beri Kanada’yı yaşanabilir ülke sıralamasında ilk 10 içinde göstermiştir. Mükemmel eğitim kurumları, yenilikçi ekonomisi, hoşgörülü ve güvenli toplumsal yaşamı ve olağan üstü güzelliği sahip coğrafyası ile yabancı öğrenciler için en ideal ülkedir. Istikarlı toplumsa yaşam, çok kültürlü, temiz çevre, gelişmiş sağlık sistemi ve eğitim sistemi ile Calgary, Vancouver ve Toronto gibi şehirler, Economist Dergisinin 2018 dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında 4., 6. ve 8. olmuşlardır.

Kanada Eğitim Sistemi;

Kanada, OECD Yüksek Öğrenim başarı sıralamasında 1. Sırada yer almaktadır, 25 ve 64 yaş arasındaki nüfusunun yarıdan fazlası yükseköğrenim mezunudur. 9 Kanada üniversitesi The Times 2018-2019 sıralamasında dünya çapında ilk 200’dedir (bunların 4’ü ilk 100’dedir). Ayrıca Shanghai Jiao Tong Universitesi 2018 Akademik sıralaması, 4 Kanada üniversitesini ilk 100’e, 18 Kanada üniversitesini de ilk 500’e almıştır.

Kanada, orta öğretimde fen bilimlerinde, okumada ve matematikte harikalar yaratmaktadır. 2015’de dünya çapında 65 ülkede 10. Sınıflar arasında yapılan PISA testi sonuçlarına göre Kanada, Okuma’da 9., Fen Bilimlerinde 7., Matematikte 10. Sırada yer almıştır; bu dereceler Amerika, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransa’nın üzerindedir. Yüksek kaliteli İngilizce ve Fransızca eğitimi de öğrencilerin Kanada’yı seçmeleri için ayrı bir sebeptir.

Kanada Çok Kültürlü ve Açık bir toplumdur;

Kanada resmi olarak bilingual (iki- dilli); İngilizce ve Fransızca ve ülke çapında 200 den fazla dil konuşulur. Vancouver, Toronto ve Montreal gibi büyük şehirler çok farklı göçmen toplululuklarına ev sahipliği yapmaktadır. Günlük yaşamda, kamusal alan ve kanunlarda Hoşgörü, Kanada’nın en üst değerlerindendir. Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi, herkesin eşit olduğuna vurgu yapar.

Kanada yenilikçidir;

Kanada Eğitim kurumları uzun yıllardır yenilikçiliğin merkezi olmuşlardır. BlackBerry, düz ekran teknolojisi, SMART board, cep telefonları ve bilgisayarlar için ses sıkıştırma uygulamaları ve IMAX film Kanada’da eğitim görmüş bilim insanları tarafında icat edilmiş ve geliştirilmiş devrimci teknolojilerdir.

Kanada, liderler yetiştirir;

Bunlardan bazıları; çevreci David Suzuki, ünlü mimar Frank Gehry (Bilbao Guggenheim Müzesi, Walt Disney Concert Hall), ekonomist John Kenneth Galbraith (Roosevelt, Truman, Kennedy gibi Amerikan başkanları döneminde görev almıştır), sinema yapımcısı James Cameron (Titanic, Avatar), yazar Margaret Atwood, şarkıcı Justin Bieber, Sarah MacLachlan ve Shawn Mendes, aktörler Rachel McAdams, Jim Carrey, Kiefer Sutherland ve Ryan Gosling.

Kanada ekonomisi rekabetçidir;

Kanada dünyanın en istikrarlı ekonomilerinden biridir. Kanada G8 ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranına sahiptir ve IMF bu trendin devam etmesini beklemektedir. Ayrıca OECD, Kanada’nın önümüzdeki 50 yıl boyunca G-7 içindeki büyümeye liderlik edeceğini tahmin etmektedir.
Kanada’nın genel ekonomik görünümü aşağıdaki gibidir;
– Dünyadaki 15 en rekabetçi ekonomi içindedir (Kaynak: Conference Board)
– Sağlam ekonomik altyapısı sayesinde G-7 içinde 2. Sırada uzun dönemli yatırım çekebilme kabiliyeti (Kaynak: Global Infrastructure Investment Index)
– G-8 içinde ‘sağlam bankacılık sistemi’ 1.si (Kaynak: World Economic Forum)
– Dünya iş yapacak en iyi 10 ekonomi (Kaynak: Forbes)

Kanada Araştırma ve Geliştirmede önemli bir aktördür;

Kanada eğitim kurumları günümüz dünyasının karşılaşmakta olduğu problemlerin çözümü için uluslararası kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yapmaktadırlar. Bu işbirlikleri Kanada’daki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önemli katkı sunmakta ve küresel sorunlara ortak çözüm arayışlarında paylaşım sağlamaktadır.
Kanada üniversiteleri gelişmiş araştırma faaliyetleri ile tanınırlar. Kanada üniversiteleri, tüm dünyada tüm bilim alarında yapılan atıf sayısında dünyada 6. sırada bulunmakta, Kanada nüfusu dünya nüfusunun % 1’i olmasına rağmen tüm dünyada yayınlanan bilimsel makalelerin % 4’ünü üretmektedir. Kanada üniversiteleri bölgesel ve ulusla refahın ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin itici gücüdür ve yıllık 13 milyar dolar harcama ile ulusal Ar-Ge faaliyetlerinin % 40’nı oluşturur. Üniversiteler bu faaliyetlerine, sivil toplumu ve özel sektörü de dahil etmektedirler.

 

KANADA EĞİTİM SİSTEMİ

Uluslararası öğrenciler, Kanada’nın hangi bölgesinde, hangi seviyesinde okurlarsa okusunlar tüm dünyada geçerli diplomaya sahip olurlar. Kanada, G-8 içinde eğitime en çok yatırım yapan ülkeler arasındadır ve bu da yüksek kaliteli ve saygın akademik kadro, program ve kurumları yaratmaktadır.

Kanada eyaletleri yüksek kaliteli eğitim standartlarını sağlamak için kendi kalite kontrol mekanizmalarını oluşturmuşlardır ve hem lise hem de üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerini kontrol eden sağlam kanun, strateji ve prosedürlere sahiptirler. Her eyalet öğrencilere ya İngilizce ya Fransızca ya da her iki dilde eğitim alma imkanı sunar.

OECD ve PISA araştırmalarında Kanadalı öğrenciler, okuma, matematik ve fen bilimlerinde düzenli bir şekilde en üst sıralarda yer almaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler okullarında pratik yetenekler edinebilmekte ve mesleki eğitimler alabilmektedirler.

Öğrencilerin Kanada’da mevcut akademik profillerinin kabul edilip edilmeyeceğini veya nasıl değerlendireceklerine yardımcı olacak mükemmel kaynaklar vardır. Bu kaynaklardan biri, Kanada’daki eğitim profili değerlendirmesi hakkında bilgi veren bir web sitesi olan https://www.cicic.ca/ adresinde bulunabilir.

Kanada, eğitim düzeyleri arasındaki transferler için mükemmel bir üne sahiptir ve burada çalışmayı esnek ve heyecan verici hale getirir – öğrenciler daha az esnek eğitim sistemlerinde yaygın olan bürokratik engellerle karşılaşmazlar. Ayrıca, Kanada, şartları sağlayan öğrencilerin mezun olduktan sonra Kanada’da çalışmalarına izin veren yasaları ve uygun mezunların daimi ikamet hakkı kazanmaları için fırsatlar sunmasıyla tanınmaktadır.

KANADA EĞİTİM SİSTEMİ KADEMELERİ

Kanada’daki eğitim sistemleri kapsamlıdır ve yüksek kaliteleri nedeniyle uluslararası alanda tanınmaktadır. Her eyalet ve bölge, sınırları dâhilindeki ilk, orta, lise ve yükseköğrenimden sorumludur ve her birinin bir ‘eğitim sistemi’ vardır. Ulusal bir eğitim kurumu yoktur; ancak, ders kredilerinin ve akademik bilgilerin tanınmasını ve aktarılabilirliğini kolaylaştıran ulusal mekanizmalar vardır.

Kanada genelindeki eğitim sistemlerinin temel yapıları benzerdir: her eyalet veya bölgede her sistemin ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası olmak üzere üç kademesi vardır. Önemli farklılıklar şunları içerir: Her seviyenin başladığı ve bittiği yaş/ sınıf eyalet veya bölgeye göre değişir; Eyaletin yetki alanına bağlı olarak eğitim 15, 16 veya 18 yaşına kadar zorunludur.

Aşağıdaki grafik farklı eyaletlerde takip edilebilecek eğitim aşamalarını göstermektedir.

Kanada Lise

Kanada Lise Değişim Programı

Kanada’daki tüm okul kurulları, beş ila 17-18 yaş arası çocuklar için eğitim programları sunmaktadır. Seviyeler Anaokulundan 11. sınıfa (Quebec’te) veya 12. sınıfa kadar değişir. Ancak, okul yapıları ve sınıf gruplamaları Kanada’nın eyaletlerine göre değişir:

İlkokullar anaokulundan veya 1. sınıftan 4., 5., 6., 7. veya 8. sınıflara kadar öğrencilere eğitim verir.

Ortaokullar genellikle öğrencileri 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kaydeder; ancak, sunulan özel notlar okul ve bölgeye göre değişebilir.

Ortaokullar, ilkokuldan liseye geçiş yapan öğrenciler için 7, 8 ve bazen 9.

Ortaokullar (liseler), lise 7 ila 11 sınıfları içeren Quebec hariç, 8, 9 veya 10 ila 12 sınıflarıyla başlar. Eğer varsa, öğrenciler okullarında Uluslararası Bakalorya Programına kaydolabilir veya Advanced Placement (AP) (Üniversite kredisi) kurslarına katılabilirler. Devlet okullarının seçkin atletizm ve sanat akademisi programları sunması da giderek daha popüler hale geliyor.

Tipik okul günü, bazı bölgelerde yarım gün olan anaokulu hariç, beş ila altı saat ders süresi içerir. Bazı okullar yıl boyunca bir program da sunsa da, okul yılı Eylül’den Haziran’a kadar sürer.

KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ SONRASI 

Uluslararası öğrenciler Kanada’daki kamu ilköğretim, orta öğretim veya lise seviyelerinde okumak için yılda 9.500 ila 14.000 $ arasında bir ücret ödemeyi bekleyebilirler. Özel ya da bağımsız okullar, özellikle düşük öğrenci-öğretmen oranı ya da gelişmiş / uzmanlaşmış öğrenme fırsatları sunuyorlarsa, daha yüksek ücrete sahip olabilirler. Örneğin, Kanada’daki özel veya bağımsız liselerin eğitim ve konaklama ücretleri 45.500 $ ile 65.000 $ arasında değişmektedir.

Her kurum akademik ve dil hazırlığı için kendi kabul politikalarını ve gereksinimlerini belirler. Öğrenciler mezuniyet koşullarını orta öğretimin son yılına kadar tamamladıktan sonra, lise sonrası bir kuruma kabul için başvurabilirler. Öğrenciler, başvurmak istedikleri her orta öğretim sonrası kurumun dil yeterliliği de dahil olmak üzere kabul koşullarını sağlamalıdır.

Orta öğretimin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin çeşitli seçenekleri vardır:
Kolejler, üniversiteler veya teknik enstitüler arasından seçim yapabilirler.
Diploma veya sertifika kursları veya tam derece programları almayı seçebilirler.
Bir programda veya lise sonrası bir kurumda başlayabilir ve sonra beklentileri ve hedefleri geliştikçe başka bir programa geçebilirler.

Kanada, orta öğretim sonrası düzeyde iyi eğitimli bir ülkedir. Orta öğretim sonrası diploma veya diploma ile 25-64 yaş arasındaki Kanadalıların oranı% 54, OECD’deki en yüksek oran. Yüksek lisans ve doktora dereceleri de dahil olmak üzere Kanada üniversitelerinin lisansüstü dereceleri uluslararası düzeyde kabul görmektedir ve genellikle rekabetçi eğitim ücretleri sunmaktadır.

Üniversite ve yükse kokul dönemleri genellikle şu şekildedir:
İlk dönem: Eylül başı – Aralık ortası
Tatil tatili: Aralık ortasından Ocak başına
İkinci dönem: Ocak başı – Mayıs başı
Yaz tatili / Yaz kursları: Mayıs – Ağustos

NEDEN KANADA’DA LİSE DEĞİŞİM PROGRAMI ?

Kanada Lise programına katılan uluslararası öğrenciler sadece lise seviyesinde mükemmel eğitim almakla kalmaz, aynı zamanda Kanadalı bir ailenin yanında konaklama veya özel / yatılı bir okulda yurt gibi yaşamak ve destekleyici ortamlar da alırlar.

Kanadalı öğrencilerin yaklaşık % 95’i Kanada’daki devlet okullarına gitmektedir, ancak harika özel ve bağımsız okul seçenekleri de vardır. Dersler İngilizce, Fransızca olarak verilmektedir veya bazı okullar bunlarında dışında bir dile program sunabilir.

Kanada’da lise üst sınıflarda (10-12), mezuniyet için gerekli olan temel dersler konuya özgü müfredat standartlarının karşılanmasını sağlarken, isteğe bağlı dersler öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerini ve tercih edilen konularda bilgilerini genişletmelerini sağlar.

Sınıflar, farklı etnik kökenlerden, dinlerden ve geçmişlerden gelen öğrencilerden oluşur ve öğrenciler küresel vatandaşlar olmaya, hoşgörü ve farklılıklara saygı göstermeye teşvik edilir.

İlkokul eğitimi kadar erken bir yaşta bile dünyanın dört bir yanından çocuklar Kanada’nın K-12 okullarına devam etmektedir. Her yıl, 40.000’den fazla uluslararası öğrenci Kanada’daki devlet ve özel okullarda öğrenim görmeyi tercih ediyor. İyi bir nedenden dolayı: öğrenciler güvenli topluluklarda destekleyici ve arkadaşça bir yerde yaşarken birinci sınıf bir öğrenme ortamından yararlanırlar.

KANADA DEVLET LİSELERİ VE ÖZEL LİSELER

Kanada’daki lise öğrencileri sadece akademik dersleri öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda nasıl aktif küresel vatandaş olunacağını da öğrenmektedir. Öğrenciler Kanada’da sadece mükemmel, standartlaştırılmış bir eğitimden değil, aynı zamanda kapsamlı sosyal desteklerden ve güvenli, iyi izlenen konut düzenlemelerinden de yararlanmaktadırlar. Buna ek olarak, uluslararası öğrenciler müfredat dışı faaliyetlere, kulüplere geniş bir yelpazede katılabilir ve topluluğa katılmaları teşvik edilir.

Çeşitliliği, kültürler arası işbirliğini, saygıyı ve hoşgörüyü benimsemek Kanada toplumunda oldukça değerlidir ve bu tamamen ülkenin eğitim programlarına ve sınıf deneyimine yansır.

Aileler, akredite bir yatılı okul ya da destekleyici, özenle seçilmiş bir Kanada ailesine sahip bir aile yanında kalma programı seçse de, çocuklarının her şekilde başarılı olmak için gereken dikkat ve rehberliği alacağından emin olmalıdırlar.

Kanada’da devlet okulları eyalet hükümetleri tarafından finanse edilir, eyalet müfredatını takip eder ve vatandaşlar tarafından seçilen bir Mütevelli Heyeti tarafından denetlenir. Devlet okulları, okul bölgeleri, okul kurulları veya okul bölümleri olarak adlandırılan şekilde yapılandırılır.

Özel okullar her eyalet veya bölgedeki mevzuate göre çalışır. Özel okulların yasal statüsü eyaletlere göre değişir, çünkü her eyalet veya bölge kendi okullarındaki düzenleyici ortamdan sorumludur. Çoğu eyalet ve bölge, özel okulların eğitim bakanlıklarına kayıtlı olmalarını gerektirir ve ilgili bakanlıkların belirlediği müfredatı ve diğer standartları karşılamaları gerekir; ancak farklı şekilde çalışabilirler. Örneğin Ontario’da, özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın gözetimi olmadan bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, özel bir okul bir ortaokul mezuniyet diplomasına kredi vermek isterse, kredi derslerindeki eğitim standardının bakanlık şartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için denetlenir.

Bağımsız okullar genellikle kendi Yönetim Kurullarına sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

KANADA LİSE TÜRLERİ

Kanada liselerinde dersler, okula ve bulunduğu yere bağlı olarak İngilizce, Fransızca veya başka bir dilde öğretilirken, bazı okullar diğer dillerde programlar sunmaktadır.

Seçenekler arasında seçim yapmak çeşitli faktörlere bağlı olacaktır: maliyet (okul türleri arasında önemli ölçüde değişiklik gösterebilir), öğrenme müfredatı ve müfredat dışı etkinlikler ve coğrafya / çevre (büyük şehir şehirleri, banliyö veya kırsal topluluklar).

Diğer bazı ülkelerden farklı olarak, Kanadalı ebeveynlerin% 95’i mükemmel bir eğitim kalitesi için çocuklarını devlet okullarına kaydetmeyi tercih ediyor. Kanada’daki devlet liseleri:

Eyalet akreditasyonuna sahip olanlar;

Eyalet onaylı standart bir müfredatı takip edin;

Devlet sertifikalı öğretmenler istihdam etmek;

Alberta, Saskatchewan ve Ontario eyaletlerinde inanç temelli eğitim (örneğin Katolik okulları) sunabilir;

Birçok özel akademik program, güzel sanatlar ve atletizm akademisi sunabilir.

Kanadalı bir müfredat sunan bağımsız ve özel okullar genellikle aşağıdakiler gibi zenginleştirilmiş veya uzmanlaşmış programlar sunar:

Tek cinsiyetli eğitim (örneğin, tüm erkek veya kız çocukları okulları);

Dini bir bağlantı (örneğin, bir Katolik okulu);

Birleşik Krallık, Fransa veya diğer uluslararası atamaların müfredatı;

Sanat, spor veya başka bir odak.

Ayrıca küçük sınıflar, zenginleştirilmiş öğretim kaynakları veya kapsamlı yatılı tesisler için de biliniyor olabilirler. Bu gibi nedenlerle, Kanada’daki devlet okullarından daha pahalı olabilirler.

KANADA LİSE MÜFREDATI

Kanada’da eğitim, öğrenci başarısına odaklanarak, dil gelişimi, uyarlanabilir öğrenme teknikleri ve yönetilebilir sınıf boyutları için destek sunan çok öğrenci merkezli.

Tüm Kanada lise türlerinde standart temel akademik kurslar şunları içerir:

 • İngilizce, Fransızca veya her ikisi
 • Matematik
 • Sosyal çalışmalar
 • Bilim
 • Bilgisayar çalışmaları (tüm illerde zorunlu değildir)
 • Beden eğitimi (yüksek sınıflarda zorunlu değildir)
 • Sanat (tüm illerde zorunlu değildir)

Öğrenciler sınıf seviyelerinde ilerledikçe, ilgi alanlarına göre bazen “seçenekler” veya “seçmeli dersler” olarak adlandırılan özel seçmeli dersler arasından seçim yapabilirler:

 • Ek yabancı diller
 • Tarih ve Coğrafya
 • Kimya, fizik ve biyoloji
 • Sanat, müzik, dans ve fotoğrafçılık
 • Drama, film çalışmaları ve kozmetoloji
 • Pazarlama veya muhasebe gibi işletme kursları
 • Bilgisayar programlama, animasyon ve grafik tasarım
 • Ahşap ve metal işleme ve otomotiv
 • Yemek pişirme ve dikiş kursları gibi yaşam becerileri

Sunulan dersler okula göre değişir. Tüm okullarda çok çeşitli takım sporları, kulüpler ve diğer müfredat dışı etkinlikler de sunulmaktadır.

* Bir eyaletin eğitim sistemi birçok yönden başka bir eyaletinkine benzer olsa da, bölgenin kültürünü ve tarihini yansıtan kendi müfredatı ve yönergeleri olacaktır.

SİZ DE HAYATINIZI EN ÖNEMLİ VE ANLAMLI DENEYİMLERİNDEN BİRİNE KATILMAK İSTİYORSANIZ

OKUL KATALOGLARI VE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

İÇİN BİZE ULAŞIN..


Online Early CollegeAmerika'da SINAVSIZ Üniversiteye ne dersiniz?

Online Amerikan lisesi diploması alarak, Amerikan Üniversitelerinde sınavsız ve burslu okumak ister misiniz?

Siz de Türkiye'de ilk olarak uygulamaya başlanan Online Early College programımıza katılın, 1 Program ile 2 Diploma alın. SINAVSIZ olarak Amerikan üniversitelerinden kabul alabileceğiniz bu program sayesinde zaman, para ve emek tassarrufu yapabilir, hayatınıza yepyeni bir pencere açabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: +905468001048

Open chat
1
Merhaba,
size nasil yardimci olabiliriz?